Offerte

Op basis van het kennismakingsgesprek ontvangt u een vrijblijvende offerte. In deze offerte worden de kosten voor interviewen, schrijven, vormgeven, eindredactie en drukken aangegeven. Als we tot overeenstemming komen, ontvangt u een opdrachtbevestiging ter ondertekening. Hierin zijn ook de afspraken voor de facturering en de auteursrechten vastgelegd. Vervolgens maken we afspraken over interviewdata en een eventuele fotosessie.