Biografie laten schrijven

 “Ik biografeer, jij biografeert, wij worden gebiografeerd”

Welkom bij Gebiografeerd! Biograferen is een woord dat u (nog) niet terugvindt in de Dikke van Dale. Toch is de betekenis duidelijk. Biograferen is…

  • Uw levensverhaal aan papier toevertrouwen.
  • Het ophalen van herinneringen, gebeurtenissen ordenen en emoties een plek geven.
  • Het creëren van een tastbare herinnering voor uzelf, uw dierbaren en de volgende generaties.
  • De vraag stellen: Wie ben ik?

Biograferen is een mooie manier om uw levensverhaal te vertellen. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Gebiografeerd neemt u dit werk graag uit handen. Door goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en vooral door uw persoonlijkheid en woordkeuze in uw verhaal te laten doorklinken.

Gebiografeerd zorgt ervoor dat uw verhaal wordt geschreven, zoals u dat wilt!

U kunt ook bij Gebiografeerd terecht voor het samenstellen en schrijven van themaboeken zoals uw familiegeschiedenis, bedrijfshistorie, jubileumboeken, oorlogsherinneringen en trouwboeken.